ZJ aktivnosti

MESTNI SVETNIKI

Kadar ima županova lista v mestnem svetu večino glasov, lahko vso energijo in ves čas župan in mestni svet namenita zgolj razvoju mesta in zagotavljanju kakovostnejšega bivanja v njem. Zato lahko trdimo, da je za uspešno županovanje izjemnega pomena tudi, da ima župan večino mestnih svetnikov iz svoje liste.

2. JELKA ŽEKAR

PODŽUPANJA, UNI. DIPL. EKONOMIST

Screen Shot 2014 09 22 at 14.33.43
Ljubljana se je v zadnjih dveh mandatih prelevila v mesto, ki se lahko s ponosom postavi ob bok svetovnim prestolnicam, kar nam z dodelitvijo številn...
Več

3. JANEZ KOŽELJ

PODŽUPAN, ARHITEKT

Screen Shot 2014 09 22 at 14.34.42
Za kandidaturo sem se odločil, da pomagam dokončati zastavljene mestne projekte iz prvih dveh mandatov, ki so v domeni mestnega arhitekta.
Več

4. TJAŠA FICKO

PODŽUPANJA, UNI. DIPL. KOMUNIKOLOGINJA, MAG. POSLOVNIH VED

LZJ Tjasa Ficko 004
Da bo še naprej napredovala prijazna, zelena, čista, varna, strpna, družabna in življenja polna. Lepa. Lepša. Ljubljana.
Več


6. PROF. DR. MARTA BON

ASISTENTKA NA FAKULTETI, PROF. ŠPORTNE VZGOJE

Screen Shot 2014 09 22 at 14.48.16
Kandidiram, ker želim soustvarjati lepo, urejeno, zeleno Ljubljano.
Več

7. DEJAN CRNEK

PODŽUPAN, GIMNAZIJSKI MATURANT

Screen Shot 2014 09 22 at 14.38.56
Zoran Janković je s posluhom za ljudi prvi vzpostavil pogoje, da lahko četrtne skupnosti enakovredno sodelujejo pri razvoju najlepšega mesta.
Več

8. DUNJA PIŠKUR KOSMAČ

UPOKOJENKA, DOKTOR MEDICINE, PRIMARIJ

Screen Shot 2014 09 22 at 14.48.24
V našem mestu bomo zagotavljali možnost hitrega dostopa do zdravst- venih storitev, poskrbeli, da bo še bolj prijazno starejšim, otrokom in invali...
Več

9. MARJAN SEDMAK

UPOKOJENEC, PREDSEDNIK MZU LJUBLJANA, PREDSEDNIK AGE PLATFORM EUROPE, UNI. DIPL. PRAVNIK

Screen Shot 2014 09 22 at 14.35.04
Ljubljana je v zadnjih letih postala mesto, ki je prijazno do starejših, in ker je prijazno do njih, je prijazno do vseh – Ljubljana je mesto družen...
Več

10. JULKA ŽIBERT

UPOKOJENKA, UNI. DIPL. SOCIOLOGINJA

Screen Shot 2014 09 22 at 14.38.28
Kandidiram zato, ker župan Zoran Janković s svojo ekipo v Ljubljani gradi najlepše mesto, ki zagotavlja lepše življenje vsem meščanom. Spoštuj...
Več

11. TOMAŽ KUČIČ

POVELJNIK, UNI. DIPL. OBRAMBOSLOVEC

Screen Shot 2014 09 22 at 14.36.03
Sem član ljubljanske gasilske službe. Zato me poklicno najbolj okupira vprašanje odziva  gasilske službe na raznovrstne nesreče. Razumljivo je, da žel...
Več

12. STANKA FERENČAK MARIN

TEHNOLOG, GIMNAZIJSKI MATURANT

Screen Shot 2014 09 22 at 14.34.52
K odločitvi , da kandidiram na Listi Zorana Jankovića so me spodbudili predvsem sokrajani, člani društev in aktivisti, s katerimi združujem moči že če...
Več

13. MAG. NEVZET PORIĆ

GENERALNI TAJNIK ISLAMSKE VERSKE SKUPNOSTI V RS, DIPL. TEOLOG

Screen Shot 2014 09 22 at 14.37.21
Ljubljana je mesto, ki je v osmih letih doživelo razcvet. Vsa ta leta sem spremljal njen napredek in si potiho želel sodelovati pri teh projektih.
Več

14. FRANCKA TROBEC

UPOKOJENKA, UNI. DIPL. ORGANIZATOR DELA

Screen Shot 2014 09 22 at 14.38.00
Ker je Zoran najprej Človek, potem šele poslovnež. In pravi župan za Ljubljano.
Več

15. TONE PODOBNIK

UPOKOJENEC, INŽ. ORGANIZACIJE DELA

Screen Shot 2014 09 22 at 14.37.40
Pomembno je, da se poleg centra ureja tudi okolico Ljubljane. Veliko je bilo v tej smeri že narejenega in veliko še bo.
Več

16. MAG. MOJCA LOZEJ

UNI. DIPL. EKONOMISTKA

Screen Shot 2014 09 22 at 14.37.13
Verjamem, da lahko z vizijo in trdim delom župan in njegovi sodelavci še naprej ustvarjamo najlepše in do ljudi prijazno mesto - Ljubljano, ki jo i...
Več

17. IZTOK KORDIŠ

DIREKTOR, UNI. DIPL. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE

Screen Shot 2014 09 22 at 14.39.44
Za kandidaturo sem se odločil, ker rad sodelujem z ljudmi, ki imajo ideje in načrte ter jih znajo in zmorejo tudi realizirati.
Več

18. NADA VERBIČ

RAVNATELJICA, PROFESORICA SOCIALNE PEDAGOGIKE

Screen Shot 2014 09 22 at 14.36.12
Kot članica MS bi tudi sama dobila priložnost, da z znanjem, izkušnjami in kompetencami, ki jih imam, delujem v korist Ljubljančanov in Ljubljanč...
Več

19. DANILO ŠARIĆ

DIREKTOR, GRADBENI TEHNIK

Screen Shot 2014 09 22 at 15.53.07
Ljubljana je najlepše mesto na svetu. Mora pa postati še najboljše. Skupaj z županom Zoranom Jankovićem na čelu bomo to dosegli. Sam se bom za t...
Več

20. BRUNA ANTAUER

UČITELJICA, PROFESORICA RAZREDNEGA POUKA

Screen Shot 2014 09 22 at 14.37.05
Kandidiram zato, ker je Ljubljana pod njegovim vodstvom postala čudovito moderno mesto ter podpiram njegova prizadevanja za dvigovanje ravni kvalitet...
Več

21. dr. GREGOR TOMC

UNIVERZITETNI PROFESOR, RAZISKOVALEC, DR. SOCIOLOGIJE ZNANOSTI

Screen Shot 2014 09 22 at 14.35.54
V prejšnjih dveh mandatih smo Ljubljano prebudili iz provincialnega spanca, v novem mandatu bo Ljubljana postala evropska prestolnica.
Več

22. BOJAN ALBREHT

DIREKTOR, UNI. DIPL. EKONOMIST

Screen Shot 2014 09 22 at 14.33.32
Želim si, da bi Ljubljana v tem stilu nadaljevala in tako še naprej napredovala.
Več

23. EMILIJA MITROVIĆ MILOŠ

UNIV. DIPL. KULTUROLOGINJA

MS Emilija Mitrovic
Emilija je nova mestna svetnica, ki je k LZJ prestopila iz stranke Združena Levica. Kot mestna svetnica se bo brezpogojno zavzemala za ustvarjanje bol...
Več